پردیس شهید مطهری زاهدان

پیام رئیس پردیس به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

 دانشجویان عزیز
شانزدهم آذرماه، روز اندیشه ورزی و ایده سازی، روز تو است روز دانشجو، روزی که برقله های صحیفه تاریخ، نام تو را حک میکنند، این فرخنده روز برشما فرخنده وگرامی باد.
اماعزیزانم، داستان ناخوشایند ویروس منحوس کرونا در میانه سال تحصیلی گذشته، جهان را با چالشی بزرگ روبرو ساخت و کلاسهای آموزش مجازی، پس از تعطیلی کلاس حضوری ،تنها روش غالب گشت.
پس باید علاوه بر حضور دایم درکلاس های مجازی:
_ بریادگیری فعال و فضای پرسش و پاسخ با اساتیدگرامیتان، تمرکز نمایید.
_ نظم در مطالعه بصورت پیشخوان،بحث وتبادل نظر در کلاس ، روزخوان داشته و از آموخته های خود بازخورد داشته باشید.
_ تشکیل گروههای مجازی بین خودتون جهت نقد و تحلیل مباحث تدریس شده روز
_ یاداشت برداری از مطالب مهم تدریس آنلاین اساتید و...


                                                                           مجددا روزتان مبارک
                                                                                               دکترمسعودنارویی
                                                                                       سرپرست پردیس شهید مطهری


نظرات کاربران