پردیس شهید مطهری زاهدان

قابل توجه پذیرفته شده گان آزمون سراسری ۹۹ دانشگاه فرهنگیان(حوزه شهرستان ایرانشهر)

لازم است, جهت ثبت نام حضوری از شنبه مورخ۹۹/۰۹/۱۵طبق لیست پیوست به مرکز مجری ثبت نام ایرانشهر به آدرس زیر مراجعه نمایند.

آدرس:ایرانشهر.خیابان دانش یک

زمان:ثبت نام:شنبه (۹۹/۰۹/۱۵)تا سه شنبه(۹۹/۰۹/۱۸).

ساعت ثبت نام:۸صبح الی ۱۳

دانشجومعلمان موظفند در تاریخ اعلام شده با در دست داشتن مدارک موردنیاز به صورت کامل به محل ثبت نام مراجعه کنند.

لازم به ذکر است در صورت نقص در مدارک ثبت نام حضوری مقدور نمیباشد


نظرات کاربران