پردیس شهید مطهری زاهدان

اطلاعیه شماره 7 آموزش( تاریخ، زمان و مکان ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری 99 کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان)

به اطلاع دانشجو معلمان جدید الورود کارشناسی پیوسته سال 99 می رساندبا توجه به شرایط خاص بیماری منحوس کرونا و جهت رفاه حال شما عزیزان و جلوگیری از تردد در بین شهرها براساس نظر شورای آموزشی مقرر گردید ثبت نام حضوری در نزدیک ترین محل به سکونت پذیرفته شدگان صورت پذیرد، لذا لازم است بر اساس لیست پیوست( مکان، زمان و ساعت) جهت ثبت نام حضوری با در دست داشتن مدارک اعلام شده در اطلاعیه های قبلی به صورت کامل مراجعه نمایند.

 

 یادآور می گردد در صورت نقص در مدارک، پذیرش حضوری امکان پذیر نمی باشد. و عواقب احتمالی بر عهده دانشجو می باشد.

 

 

 

آموزش پردیس شهید مطهری 


نظرات کاربران