پردیس شهید مطهری زاهدان

اطلاعیه شماره 6 پذیرفته شدگان آزمون سراسری 99(مدارک لازم جهت دریافت معافیت تحصیلی)

پذیرفته شدگان محترم با در دست داشتن مدارک زیر به نزدیک ترین دفتر پلیس 10+ محل سکونت مراجعه و از مراجعه حضوری به پردیس شهید مطهری خودداری نمایید:

1- پرینت قبولی سازمان سنجش( قبولی دانشگاه فرهنگیان)

2- پرینت نتیجه ثبت نام غیرحضوری( سامانه گلستان)

3- دریافت فرم 4 (آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان) از آموزشگاه محل تحصیل (ویژه دانش آموزان فارغ التحصیل سال های 98 و 99)

4- فرم انصراف از تحصیل دانشگاه محل تحصیل قبلی حداکثر تا تاریخ 31/02/1399 (ویژه دانشجویان روزانه سال 1397 و قبل از آن)

5- فرم انصراف از تحصیل دانشجویان غیرروزانه و سایر دانشگاه

*(بند 4 و 5 ویژه پذیرفته شدگانی است که در مقطع کارشناسی در حال تحصیل بوده اند)

 

*زمان ثبت نام حضوری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 

همچنین برگ درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول به پیوست ارسال می گردد.


نظرات کاربران