پردیس شهید مطهری زاهدان

دستورالعمل و چک لیست مدارک ثبت نام کارشناسی پیوسته آزمون سراسری 1399

 

                                                                                                        باسمه تعالی

 

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1399 دانشگاه فرهنگیان می رساند این پردیس با توجه به شرایط خاص بیماری منحوس کرونا در سطح استان ،جهت رفاه و سلامتی شما عزیزان در حال برنامه ریزی ثبت نام حضوری در نزدیک ترین مکان به محل زندگی  دانشجو معلمان در شهرهای ( زاهدان، زابل، ایرانشهر و چابهار) می باشد. لذا لازم است ضمن آماده نمودن مدارک بر اساس چک لیست پیوست منتظر اطلاعیه های بعدی باشید.

                          

                                                                                                                                         حوزه معاونت آموزشی پردیس شهید مطهری

                                                                                

                                                                                      

                                    چک لیست بررسی مدارک ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی بهمن 1399( ویژه داوطلبین دیپلم نظام قدیم)

                                                                   نام:                                                                 نام خانوادگی دانشجو:                              

                                                                   رشته تحصیلی:                                                 شماره دانشجویی:

شرایط پذیرش

 

- نام ایشان در فایل ارسالی سازمان سنجش وجود دارد.( کنترل شرایط بند 5 دستورالعمل شماره 136513/710 مورخ 12/08/1399 مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

نام، تاریخ، امضا

- حداکثر سن24 سال می باشد. متولد 1/7/75 به بعد بر اساس شناسنامه می باشد.( توضیحات مشاهده شود.)

- معدل کتبی دیپلم و پیش دانشگاهی ایشان (در صورت تاثیر) صحیح است.

نام، تاریخ، امضا

- معدل کل دیپلم، کمتر از 14 نیست.

- نمرات امتحان نهایی ایشان در ریز نمرات و سامانه (در صورت تاثیر) صحیح است.

نام، تاریخ، امضا

مدارک ثبت نام

ردیف

مدارک لازم در پرونده تحصیلی(ثبت نام حضوری)

+ وجود دارد.

-وجود ندارد.

1-3

1-تعهد نداشتن مدرک بالاتر از دیپلم2- پرینت قبولی سازمان سنجش 3– پرینت ثبت نام غیر حضوری(با اصل مدارک مقایسه شود)

4

اصل مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضاء مدیر مرکز پیش دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی ( نظام آموزشی قدیم)

نام، تاریخ، امضا

5

اصل مدرک پایان دوره دیپلم  متوسطه نظام آموزشی با مهر و امضاء مدیر  دبیرستان با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک ( نظام آموزشی قدیم)

نام، تاریخ، امضا

6

اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی با امضاء و مهر دبیرستان یا اداره کل آموزش و پرورش ( نظام آموزشی قدیم)

نام، تاریخ، امضا

7

اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی با امضاء و مهر دبیرستان یا اداره کل آموزش و پرورش ( نظام آموزشی قدیم)

نام، تاریخ، امضا

8

اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصویر از تمام صفحات آن( مخصوصا توضیحات شناسنامه)

نام، تاریخ، امضا

9

اصل کارت ملی به انضمام 2 نسخه تصویر پشت و روی آن

نام، تاریخ، امضا

10

12 قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری

نام، تاریخ، امضا

11

1-معافیت حوزه نظام وظیفه(پلیس 10+) و 2-تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی https://emt.medu.ir

نام، تاریخ، امضا

12

مدارک ایثارگری (خانواده شهدا، جانبازان، رزمندگان)

نام، تاریخ، امضا

13

اصل فرم انصراف از تحصیل (برای دانشجویان انصرافی از دانشگاه های دیگر ا رعایت ضوابط مندرج در دفترچه آزمون سراسری99.)) تا مورخ 25/12/98

نام، تاریخ، امضا

14

اصل مدرک کاردانی (برای کسانی که در این مقطع تحصیل کرده اند، با رعایت ضوابط مندرج در دفترچه آزمون سراسری99.)

نام، تاریخ، امضا

15

فرم های مربوط به پذیرفته شدگان نهایی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش

 

 

 

                     چک لیست بررسی مدارک ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی بهمن 1399( ویژه داوطلبین دیپلم نظام جدید)

                                                                   نام:                                                               نام خانوادگی دانشجو:                              

                                                                   رشته تحصیلی:                                                 شماره دانشجویی:

شرایط پذیرش

 

- نام ایشان در فایل ارسالی سازمان سنجش وجود دارد. ( کنترل شرایط بند 5 دستورالعمل شماره 136513/710 مورخ 12/08/1399 مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

نام، تاریخ، امضا

- حداکثر سن24 سال می باشد. متولد 1/7/75 به بعد بر اساس شناسنامه می باشد.( توضیحات مشاهده شود.)

- معدل کتبی دیپلم و پیش دانشگاهی ایشان (در صورت تاثیر) صحیح است.

نام، تاریخ، امضا

- معدل کل دیپلم، کمتر از 14 نیست.

- نمرات امتحان نهایی ایشان در ریز نمرات و سامانه (در صورت تاثیر) صحیح است.

نام، تاریخ، امضا

 

ردیف

مدارک لازم در پرونده تحصیلی(ثبت نام حضوری)

+ وجود دارد.

-وجود ندارد.

1-3

1-تعهد نداشتن مدرک بالاتر از دیپلم2- پرینت قبولی سازمان سنجش 3– پرینت ثبت نام غیر حضوری(با اصل مدارک مقایسه شود)

2

اصل مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک( نظام آموزشی جدید 3-3-6)

نام، تاریخ، امضا

3

فرم 602( گزارس کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم) با مهر و امضاء مدیر دبیرستان یا معاون اجرایی مطابق نمونه ( نظام آموزشی جدید 3-3-6)

نام، تاریخ، امضا

4

اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبیرستان یا اداره آموزش و پرورش   ( نظام آموزشی جدید 3-3-6)

نام، تاریخ، امضا

5

اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصویر از تمام صفحات آن( مخصوصا توضیحات شناسنامه)

نام، تاریخ، امضا

6

اصل کارت ملی به انضمام 2 نسخه تصویر پشت و روی آن

نام، تاریخ، امضا

7

12 قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری

نام، تاریخ، امضا

8

1-معافیت حوزه نظام وظیفه(پلیس 10+) و 2-تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی https://emt.medu.ir

نام، تاریخ، امضا

9

مدارک ایثارگری (خانواده شهدا، جانبازان، رزمندگان)

نام، تاریخ، امضا

10

اصل فرم انصراف از تحصیل (برای دانشجویان انصرافی از دانشگاه های دیگر ا رعایت ضوابط مندرج در دفترچه آزمون سراسری99.)) تا مورخ 25/12/98

نام، تاریخ، امضا

11

اصل مدرک کاردانی (برای کسانی که در این مقطع تحصیل کرده اند، با رعایت ضوابط مندرج در دفترچه آزمون سراسری99.)

نام، تاریخ، امضا

12

فرم های مربوط به پذیرفته شدگان نهایی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش

 

 

اطلاعیه های ضروری آموزش در پیام رسان های زیر گذاشته می شود. در صورت عدم عضویت و مشاهد اطلاعیه ها مسئولیت و عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

پیام رسان تلگرام                           https://t.me/joinchat/AAAAAEJgWogOmBIhY90gSQ

 پیام رسان سروش                           https://sapp.ir/farhi.te

 


نظرات کاربران