پردیس شهید مطهری زاهدان

تاریخ و ساعت ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 1399

 

باسلام واحترام

ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 1399 در تاریخ 21 و 24 آبان ماه از ساعت 7:30 لغایت 13 در پردیس شهید مطهری زاهدان صورت می پذیرد.

 

لازم به ذکر است :

 ✅ مشمولین  ماده 4 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش وپرورش مدارک مورد نیاز برای تمدید تعهد (ادامه تحصیل) در رشته شغلی وشرایط احراز آن برابر طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان


1-به استناد دستور العمل شماره 47374 مورخ1395/3/29  مقام عالی وزارت  در خصوص  متعهدین خدمت در وزارت آموزش وپرورش وبخشنامه شماره 710/11 مورخ 1394/6/17معاونت محترم توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت متبوع ، در خصوص نحوه ادامه تحصیل کارکنان  ،همکاران فرهنگی که  متقاضی  ادامه تحصیل می باشند ، می بایستی قبل از ثبت نام نسبت به دریافت و تکمیل فرم شماره یک مبنی بردرخواست موافقت با ادامه تحصیل فرهنگیان ازامور اداری  محل خدمت اقدام  و پس از  بررسی رشته شغلی وشرایط احراز آن برابر جداول ضمیمیه بخشنامه فوق الاشاره و تایید فرم شماره 2 توسط رئیس امور اداری و رئیس اداره محل خدمت فرم را در 3 نسخه مهر وامضا تهیه نمایند . لازم به ذکر است یک نسخه در پرونده پرسنلی ذینفع نگهداری و 2 نسخه تحویل ذینفع تا یک نسخه تحویل دانشگاه  در زمانی که  نتایج قبولی از سوی سازمان سنجش وآموزش کشور  اعلام گردیده به دانشگاه محل تحصیل جدید جهت ثبت نام  ارائه و یک  نسخه برای تمدید تعهد مجدد به ادره کل تحویل گردد.
2-تنظیم نامه اداری توسط امور اداری محل خدمت  مبنی بر  وضعیت تعهد خدمت با ذکر شماره و تاریخ سند دوره  تحصیلی قبلی و ذکر شماره دفترخانه.

3-تصویر آخرین حکم کارگزینی با امضا ءرئیس /اداره  (فارغ التحصیلان سال 99 ، داشتن حکم کارگزینی با مدرک لیسانس ضروی است).

4-فرم 502 که به تایید امور اداری محل خدمت رسیده باشد.

5-نامه از دانشگاه  محل تحصیل جدید با ذکر رشته قبولی دوره تحصیلی و درخواست ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی و مدرک تحصیلی دوره قبلی ،با عنوان  اداره کل آموزش وپرورش استان.

6-مراجعه به اداره کل با در دست داشتن مدارک فوق جهت معرفی به دفتر خانه جهت  تمدید تعهد (به استناد ماده 4 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 69/3/8 مجلس شورای اسلامی).

7-حضور در   اداره کل بادر دست داشتن اصل سندتعهد  و 2 نسخه کپی برابر با اصل توسط دفتر خانه  وسایر مدارک  لازم  جهت مراحل مکاتبه به دانشگاه محل تحصیل دوره قبلی جهت ارسال مدراک به صورت محرمانه ومسقیم به دانشگاه محل تحصیل جدید.

8-دانشجو موظف می باشد حداکثر تا پایان ترم اول نسبت به تمدید تعهد خود با لحاظ مراحل فوق برابر مقررات اقدام نماید   .
لازم به ذکر است شرایط ادامه تحصیل فرهنگیان همه ساله در   دفترچه آزمون کارشناسی ارشد درج می گردد  که داوطلب می باید جهت اطلاع از مقررات، آن  را به دقت مطالعه نماید.


نظرات کاربران